Sản phẩm Sân đá bóng cỏ nhân tạo

인조 잔디 양탄자 – MS 6019

Mã sản phẩm: MS 6019

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng
인조 잔디 양탄자 – MS 6016G

Mã sản phẩm: MS 6016G

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng
인조 잔디 양탄자 – MS 6010R

Mã sản phẩm: MS 6010R

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng

Dự án đã thi công

lamasia-4-4-8

인조 잔디 세계는 Da Nang에서 축구장을 공사를 한다.

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: -

Chất lượng:Chưa đánh giá

keangnam-6-7-9

인조 잔디 세계는 경남 빌당의 정원, 골프장에게 인조 잔디를 제공하여 설치한다. 주소: Hai Noi – Cau Giay – Pham Hung

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: -

Chất lượng:Chưa đánh giá

uniden-6-6-7

인조 잔디 세계는 11인 인조 잔디 축구장의 공사를 전개한다. 주소: Uniden공장 – 일본 – Tan Truong산업단지 – Hai Duong

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: -

Chất lượng:Chưa đánh giá

컨설턴트 등록 컨설턴트